Client:Demeter
Date:октомври 12, 2018

Деметер и биодинамичното земeделие

„Organic“ или „Био“ е добре известно на почти всеки един пазар. Биодинамиката е доста неизвестна концепция, въпреки че нейната история се простира назад почти деветдесет години. Биодинамичното земеделие е духовно-етично-екологичен подход към селското стопанство, първоначално разработен от австрийския учен Рудолф Щайнер, 2 доктор. (1861-1925).

Това е подход, който може да осигури много по-добри реколти в сравнение с конвенционалното химическо земеделие, като същевременно лекува Земята. Като биологично земеделие понятието биодинамика се появи в отговор на индустриализацията на селското стопанство. Канделарио обяснява:

„Тук в Съединените щати лозаро-винарската индустрия е била най-ранната организация в биодинамиката. Причините за това са две. Една от тях е, че винопроизводителите не могат да не забележат, че най-добрите вина в света идват от биодинамични лозя, винарни като Domaine de la Romanee-Conti и Zind-Humbrecht. Втората причина е, че много от избите назад във времето бяха фамилни. Имахме винарски семейства, които предаваха тази винарска изба от едно поколение на друго. Най-добрият пример за това са лозята „Фрей“ в окръг Мендосино, където буквално четири поколения са живели[там] … Наистина мислеха за екологичния аспект на това, което правят и начина на отглеждане. Така че не е изненада, че винарната, в която работех, избра „Биодинамиката“ ….

Елизабет Канделарио е управляващ директор на Деметер, световна агенция за биодинамична сертификация. Повече информация за сертифицирането по биодинамично земеделие можете да намерите на адрес https://www.demeter.net/