Преподаватели

Запознайте се с част от нашите преподаватели.

Светлин Георгиев

Магистър Стопанско управление. Интереси в сферата на устойчивото развитие и биоразнообразието. Завършил курс по „Методология на преподаването в Биодинамичното земеделие“ в емблематичния колеж „Емерсън“.

Мими Найденова

Агроном Биологично и Биодинамично земеделие. Магистър по Лозаро – Градинарство. С над 10 годишен опит в биодинамичното земеделие.Завършила курс „Обучение в биодинамичните земeделски практики“ с консултнат Райнер Сакс.Завършила успешно курс по „Методология на преподаването в Биодинамичното земеделие“ в емблематичния колеж „Емерсън“, Обединено Кралство.

 

email:[email protected]

 

Пенка Иванова

Природозащитник и пчелар. Магистър по Биологично земеделие. Позитивна и настроена с любов към природата. Координатор дейности по проект “ Изграждане на Натура 2000″ в България. Завършила успешно курс по „Методология на преподаването в Биодинамичното земеделие“ в емблематичния колеж „Емерсън“, Обединено Кралство.

email: [email protected]

Силвия Велкова

Открита и отдадена на природата. С Високи теоретични познания и практични умения в областта на биологичното земеделие. Агроном в една от малкото в България биодинамични ферми в процес на сертифициране. Магистър по Лозаро – Градинарство. Завършила успешно курс по „Методология на преподаването в Биодинамичното земеделие“ в емблематичния колеж „Емерсън“, Обединено Кралство.

email: [email protected]