4-та степен

Програма за придобиване 4-та квалификационна степен 

„Биодинамично земеделие и градинарство“ 2020

Исторически и контекстуален преглед

Земеделие вкл. Местно земеделие
Представяне на биодинамичното земеделие
Органично земеделие
Пермакултура
Човешко същество
Духът на мястото

Фермата  като организъм

Екология
Биотична връзка
Ресурсни потоци
Сезони

Почва

Компостиране
Почвена хранителна мрежа
Визуална оценка
Тестване на почвата
Методи за култивация

Растения (журнал/ наблюдения / проект)

Въведение в Гьотеанската наука (подготовка растения)
Размножаване
Отглеждане на плодове
Полски култури

Животни

Кравата като архетип
Други животни и въведение в морфологията
Роля в организма, Благоденствие
Свободни пасища и други практики

Земеделска / Градинарска практика

Машини
Здраве и безопасност
Кога да се разкопава и кога не