“ Уважаеми съмишленико! Колежът по Биодинамика е само началото на един дълъг път, който искаме да извървим всички заедно. Разположени в сърцето на балкана в град Дряново, ние от Висш Колеж по Биодинамика искаме да възродим процеса, при който все повече млади хора се завръщат към изоставените днес, малки населени места. Места , където са израсли нашите родители и прародители. Градове и села, в които традициите са били пазени и уважавани от всички хора в обществото. Места , на които земята е чиста и плодородна, и човек може да се радва на положените усилия. Поставяме си високи цели, въпреки трудностите, които неминуемо стоят на пътя ни. Виждаме осъществени „зелени училища“ за малки и големи , и за хора които искат да се завърнат сред природата. Планираме да възродим стари традиции и занаяти , характерни за хората в тези региони , които отново да започнат да се практикуват. Да отглеждаме заедно животни и да създаваме и подкрепяме малки екологично чисти ферми, произвеждащи качествена храна за хората около нас и техните близки. Искаме да обучаваме млади и възрастни хора, които да бъдат способни сами да произвеждат храната си. При нужда, да осигуряваме работа на тези хора , така че да се завърнат отново в онези чудесни краища на България. Ние вярваме , че възраждането и развитието на общностите по места ще ни направи по – силни!“

Обслужваща банка: Банка Пиреос България АД
IBAN: BG11PIRB74021606029690
BIC: PIRBBGSF
„Висш Колеж по Биодинамика“