ИСТОРИЯТА НАКРАТКО

 

  • Качеството на храната се определя от начина на отглеждане. Сертифицираната биологична храна Ви помага да избегнете пестицидите. Но дори в биологичните храни може да липсват важни хранителни вещества, ако се отглеждат в бедни почви.

  • Биодинамичното земеделие е духовно-етично-екологичен подход към селското стопанство, първоначално разработен от Рудолф Щайнер през 20-те години. Това е подход, който може да осигури много по-добри реколти, докато едновременно изцелява Земята.

  • Биодинамичният възглед е, че фермата е жив организъм – самостоятелен, самоподдържащ се, поддържащ природата и способен да създаде собствено здраве и жизненост от живата динамика на фермата.

  • Стандартът за биосертифицирано земеделие стои в основата на стандарта „Деметeр“,като е надграден имайки предвид основната идея на фермата като затворена система; решения за борба с болести, вредители и борба с плевелите излизат от самата селскостопанска система.

  • Деметер е световна агенция за биодинамична сертификация. Създадена през 1928 г. в Германия, тя е най-старата организация за екологично сертифициране в света. В Германия 10% от биологичното земеделско стопанство е биодинамично.

     

Рудолф Щайнер Хаус

Рудолф Щайнер Хаус е център на съвременната култура в сърцето на Лондон, предлагащ програма от антропософски и духовно ориентирани събития в уникална
Read MoreVisit Website

Деметер и биодинамичното земeделие

Organic" или "Био" е добре известно на почти всеки един пазар. Биодинамиката е доста неизвестна концепция, въпреки че нейната история се простира наза
Read MoreVisit Website